Po co krzywe. Krzywa wzorcowa – Encyklopedia Zarządzania


Encyklopedia PWN krzywa, linia, mat.

po co krzywe

Euklides określał krzywą jako długość bez szerokości albo ograniczenie powierzchni; Apoloniusz z Pergi opracował szczegółowo teorię elipsy, hiperboli i paraboli stożkowa ; znana była spirala Archimedesa. Descartes określił krzywą za pomocą stworzonej przez siebie metody współrzędnych, pozwalającej układać równania rozmaitych krzywych, np. Definicja krzywej podana przez niego obejmuje wszystkie tzw.

po co krzywe

Analogicznie definiowano krzywą w przestrzeni. Narzucając na funkcje φ i ψ dodatkowe warunki np. Okazało się jednak, że określenie to jest zbyt ogólne; G. Peano wykazał, że można tak dobrać funkcje φ i ψ, że zbiór punktów P x, y wypełni cały kwadrat wliczając punkty wewnętrzne i brzegowe; krzywa taka otrzymała nazwę krzywej Peano.

 • D-bird 6 czerwca~Anonim napisał a : W końcu - "Klient - nasz Pan!
 • Po co krzywe ekrany? - Komentarze - PC Format
 • Żelazo wpływa na montaż
 • Słaba montaż, co zrobić partnera
 • Dysze penise
 • Krzywa – Wikipedia, wolna encyklopedia
 • Krzywa kalibracyjna krok po kroku (z prezentacją wideo) | weseleczestochowa.pl - laboratoria
 • Dla zapobiegania erekcji

Ta niezadowalająca sytuacja doprowadziła do powstania nowej definicji krzywej, opartej na pojęciu łuku i krzywej zamkniętej zwyczajnej: krzywa to dowolny zbiór punktów dający się rozłożyć na skończoną liczbę łuków, z których żadne 2 nie mają innych punktów wspólnych prócz końców. Ostatnia definicja obejmuje stosunkowo szeroką klasę krzywych, istnieją jednak krzywe, których taka definicja nie obejmuje, np.

po co krzywe

Pod koniec XIX w. Cantor podał bardzo ogólne określenie krzywej płaskiej, oparte na stworzonym przez siebie pojęciu teoriomnogościowym: krzywa płaska to takie continuum punktów płaszczyzny, że dowolnie blisko każdego jego punktu znajduje się punkt płaszczyzny nie należący do tego continuum.

Nie po co krzywe tak zdefiniowaną krzywą można zapisać za pomocą równań parametrycznych.

OGROMNY BŁĄD przy WYCISKANIU *pozbawia Cię efektów*

W latach Uryson podał ogólną definicję krzywej: krzywa to continuum o wymiarze 1, tj. Jest to istotne uogólnienie wcześniejszych definicji, dające się przenieść na każdą przestrzeń metryczną.

 • Jest więc rzeczą naturalną, że przy tej okazji pojawia się szereg pytań odnośnie wyznaczania jej parametrów i sposobów sprawdzania jakości uzyskanej krzywej.
 • Krzywa wzorcowa – Encyklopedia Zarządzania
 • Wytrzyj papier penisa
 • Dla erekcji męskiej
 • Pierścionek na penisa, aby zwiększyć erekcję
 • krzywa - Encyklopedia PWN - źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy
 • Krzywa kalibracyjna
 • Penis działał