Pierścienie do montażu


Informacje dla użytkowników Montaż i demontaż pierścieni tłokowych Czy wolno naciągać pierścienie tłokowe ręcznie? Co może się stać?

pierścienie do montażu

Dlaczego należy uważać, żeby podczas usuwania zwęglonego oleju w żadnym wypadku nie uszkodzić ścianki rowka? Tutaj dowiesz się, w jaki sposób i w jakiej kolejności powinno się montować pierścienie tłokowe. Zestaw montażowy do pierścieni tłokowych Nr artykułu 12 16 do samochodów osobowych Nr artykułu 12 16 do pojazdów użytkowych Dokładnie wyczyścić używany tłok z pokrywającego go brudu.

Pierścienie CheckUp do samodzielnego montażu bez rękawic

Zwracać szczególną uwagę na usunięcie zwęglonego oleju i brudu z rowków pierścieniowych. Jeśli to konieczne, wyczyścić otwory odprowadzające olej za pomocą wiertła lub innego stosownego narzędzia.

Zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić ścianek rowków podczas usuwania zwęglonego oleju. Dolna ścianka rowka to powierzchnia uszczelniająca. Zadrapania i podobne uszkodzenia mogą w czasie pracy silnika powodować zwiększone zużycie oleju lub większe ilości gazów przedmuchowych.

Do montażu i demontażu pierścieni tłokowych koniecznie należy używać szczypiec do pierścieni tłokowych. Inne środki, jak pętle z drutu czy śrubokręty mogą uszkodzić zarówno pierścień tłokowy, jak i tłok.

pierścienie do montażu

Nigdy nie naciągać pierścieni ręcznie wyjątek: stalowe wielowarstwowe pierścienie olejowe. Zachodzi nie tylko niebezpieczeństwo pęknięcia pierścienia, jego wygięcia i rozciągnięcia, ale także ryzyko zranienia przy przełamaniu pierścienia lub skaleczenia się od jego ostrych krawędzi.

pierścienie do montażu

UWAGA Szybkie ręczne naciągnięcie pierścienia tłokowego bez złamania go świadczy co prawda o sprawności ręki mechanika, lecz powoduje uszkodzenie pierścienia tłokowego najczęściej zła erekcja po leczeniu zapalenia prostaty podczas montażu. Nigdy nie naciągać pierścienia na tłok w sposób pokazany na Rysunek. Kiedy pierścień się wygnie i nie będzie leżał płasko w rowku, wtedy nie będzie się także obracał w rowku, będzie się zużywał jednostronnie i nie zapewni prawidłowego uszczelnienia.

Pierścienie SI-TECH zestaw do samodzielnego montażu

Jeszcze gorsze w przypadku pierścienia z powłoką molibdenową jest odpadanie lub pękanie warstwy molibdenowej. Nawet jeśli utrata powłoki ślizgowej nie nastąpi już podczas montażu, to nastąpi ona najpóźniej podczas pracy silnika. Powłoka ta odpada, uszkadza tłok i cylinder, a tłok będzie się wgryzał w otwór cylindra, bowiem pomiędzy tłokiem a ścianą cylindra będą przedostawały się gorące gazy spalinowe.

Luźne części będą prowadziły do uszkodzeń tłoka i gładzi cylindra.

Pierścienie osadcze z dźwignia szybkiego montażu GN 706.4

Unikać zbędnego nakładania i zdejmowania pierścieni tłokowych. Pierścienie wyginają się odrobinę przy każdym montażu. Nie zdejmować pierścieni z zamontowanych tłoków np. Zachować kolejność montażu pierścieni: Najpierw należy zamontować pierścień zgarniający olej, potem drugi pierścień uszczelniający, na koniec pierwszy pierścień uszczelniający.

Zwracać uwagę pierścienie do montażu oznaczenia montażowe.

На этом расстоянии в тусклом свете она могла увидеть радостные улыбки новобрачных.

Upewnić się, że pierścienie mogą się swobodnie obracać w rowkach pierścieniowych. Upewnić się, że pierścień całym obwodem znika w rowku pierścieniowym, tj.

pierścienie do montażu

Jest to bardzo istotne, bowiem w razie braku luzu w dnie rowka przyczyna: nieodpowiedni pierścień lub nagar w dnie rowkanie jest zapewniona prawidłowa praca pierścienia. Przy montażu dwuczęściowych pierścieni zgarniających olej należy zwracać zawsze uwagę na położenie sprężyny śrubowej.

Informacje dla użytkowników Montaż pierścieni tłokowych Na co należy zwracać uwagę przy montażu nowych pierścieni tłokowych? Kiedy warto wymienić tylko pierścienie tłokowe? Jak czyścić używane tłoki?

Końcówki sprężyny śrubowej muszą zawsze leżeć po stronie przeciwległej do zamka pierścienia. W pierścieniach trzyczęściowych prawidłowe położenie sprężyny rozprężnej jest nieodzowne dla zapewnienia zgarniania oleju. Również w tłokach z już zamontowanymi pierścieniami należy zawsze sprawdzić położenie sprężyn rozprężnych przed montażem tłoka. Końcówki sprężyny pierścienie do montażu czasie transportu nie są naprężone i mogą się nasunąć na siebie.

Montaż i demontaż pierścieni tłokowych

Obydwa kolorowe oznaczenia na końcach sprężyny muszą być widoczne. Jeśli nie są one widoczne, oznacza to, że końcówki nachodzą na siebie i pierścień nie działa poprawnie. Wszystkie zamki trzyczęściowego pierścienia zgarniającego olej obie taśmy stalowe oraz sprężyna rozprężna należy zamontować obrócone względem siebie o °.

Zamki pierścieni tłokowych tłoka gotowego do montażu obrócić tak, aby były obrócone względem siebie o ok.

pierścienie do montażu

Pomaga to tłokowi pierścienie do montażu pierścieniom przy pierwszym uruchomieniu silnika. Przyczyna: Przy pierwszym uruchomieniu silnika zdolność uszczelniania jest nieco obniżona, bowiem pierścienie tłokowe nie są dotarte.

Obrót zamków względem siebie ma zapobiec sytuacji, w której przy pierwszym uruchomieniu silnika powstaje zbyt duży przedmuch, przez co silnik źle się uruchamia. Słowa hasłowe :.